RESEARCH CHAMPION TALKS

10-11 November 2022

DEWAN SEMINAR 3, BATC, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KUALA LUMPUR

DAY 1 : 10 NOVEMBER 2022

DAY 2 : 11 NOVEMBER 2022