Laman Web Lestari FTIR

Bahagian 2: Elemen Pengurusan

2.1 Polisi Pelestarian Kampus UTM

Polisi Pelestarian Kampus bertujuan untuk memastikan UTM berperanan sebagai entiti sohor kampus lestari menerusi pengurusan sumber secara bertanggungjawab dan mengoptimakan penggunaan sumber, pengurusan persekitaran dan pengurusan ekosistem secara inovatif; pengurusan tenaga yang cekap dan komitmen kepimpinan dan penglibatan menyeluruh masyarakat kampus, sejajar dengan pelan Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals (SDGs)) peringkat nasional dan antarabangsa.

 

Copy of Pernyataan Polisi Pelestarian Kampus_16 Ogos 2020

Organisasi Lestari FTIR

(Page 1: 2023-2025, Page 2: 2021-2022, Page 3:Lantikan)

Carta Organisasi FTIR 2023-2025 V2

 

2.2 Perlaksanaan Aktiviti Kelestarian

Beberapa aktiviti yang dilaksanakan dalam tahun 2022:

1. https://news.utm.my/ms/2022/11/program-penglibatan-warga-ftir-di-sungai-chiling/

2. https://news.utm.my/2022/10/world-rivers-day-2022-celebration-sungai-bunus/

3. https://events.utm.my/event/ftir-industrial-talk-workplace-esg-environmental-social-and-governance/

 

2.3 Pengurusan Fasiliti 

Beberapa garispanduan yang dibangunkan dan digunapakai FTIR.

Laporan Berkala:

1. Computer-labftir-booking-form_formidable_entries_2015-2022

2. Computer-labftir-booking-form_formidable_entries_2022-2023

3.FTIR-facilities-booking-form_formidable_entries_2017-2023

4.FTIR-facilities-booking-form_formidable_entries_2019-2023

 

2.4 Pengurusan Risiko

Pelan dan manual pencegahan bencana FTIR.

Latihan kecemasan dengan semua staf/pelajar pada setiap tahun.

Garis panduan yang lengkap kepada staf/pelajar bagi proses pemindahan semasa berlaku kecemasan.

Aduan Masalah dan Cadangan kepada Kelestarian FTIR

Dr. Nurazean Maarop
EMAIL nurazean.kl@utm.my
TELEFON (+603) 22031341
ALAMAT Razak Faculty of Technology and Informatics
UTM Kuala Lumpur
Level 5, Razak Tower
Jalan Sultan Yahya Petra
54100 Kuala Lumpur
Malaysia