2017

Program Borderless Thinking

Program Borderless Thinking adalah program libatsama komuniti yang dianjurkan oleh kumpulan penyelidikan Human Capital and Knowledge Management (HuCKM), UTM dengan kerjasama Kolej Vokasional Gombak (KVG). Ia merupakan projek untuk tempoh setahun dibiayai melalui Geran Penyelidikan Tier 2. Peserta program adalah pensyarah-pensyarah KVG.

Program ini diadakan dengan tujuan untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman dan kepakaran ahli HuCKM dalam membina  modal insan yang kreatif dan berkeupayaan untuk berinovasi bagi meningkatkan prestasi organisasi.

Program Borderless Thinking: Program Bimbingan

Program ini terbahagi kepada tiga peringkat. Peringkat pertama ialah program perkongsian maklumat dan bimbingan selama sehari bersama semua pensyarah KVG yang diadakan pada 21 Januari 2017. Program ini telah dirasmikan oleh Pengarah KVG, Tn. Hj. Mohd Ghazaly.

Di dalam program ini, para peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan mereka dibimbing untuk merancang perubahan dan merangka pelan perubahan dan tindakan. Antara pelan perubahan yang dicadangkan ialah projek menaik taraf capaian internet, menambah baik kemudahan pusat sumber, program pemasaran program KVG dan program pemilihan pelapis pemimpin pelajar. Setiap kumpulan diberi tempoh selama enam bulan untuk merangka dan melaksanakan aktiviti yang dirancang.

Peserta program bersama Prof.Ir.Dr.Sha’ri (Dekan UTM Razak School), Tn. Hj. Mohd Ghazaly (Pengarah KVG) dan ahli-ahli HuCKM)

Perbincangan berkumpulan

Program Borderless Thinking: Bengkel Intervensi

Di peringkat kedua, satu bengkel intervensi telah diadakan pada 9 Ogos 2017, di UTM Kuala Lumpur. Semasa bengkel ini wakil dari setiap kumpulan telah membincang dan membentangkan kemajuan, halangan dan kaedah penambahbaikan projek bersama-sama ahli HuCKM.

Taklimat Bengkel

Bengkel Intervensi

Pembentangan

Program Borderless Thinking: Penilaian Kemajuan Projek

Peringkat ketiga adalah perjumpaan susulan bagi menilai pencapaian projek yang dirangka selepas hampir setahun Program Borderless Thinking  dijalankan. Beberapa projek menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan seperti projek menaik taraf capaian internet dan menambah baik kemudahan pusat sumber.

Peringkat ketiga adalah perjumpaan susulan bagi menilai pencapaian projek yang dirangka selepas hampir setahun Program Borderless Thinking  dijalankan. Beberapa projek menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan seperti projek menaik taraf capaian internet dan menambah baik kemudahan pusat sumber.

Perbincangan bersama Ketua Projek Kolej Vokasional Gombak

HuCKM berharap projek Borderless Thinking  ini dapat diperluaskan ke institusi-institusi lain dan juga kumpulan sasaran yang berbeza

3rd International Conference on Human Capital and Knowledge Management (ICHCKM2017)

ICHCKM 2017 was jointly held with SUDLiC and SustaIN under the UTM Razak School International Conference on Advanced Technology (UTMRS-ICAT 2017) on 10th October 2017 at Renaissance Kuala Lumpur Hotel.

Opening ceremony

Speakers, committee & participants

Paper presentation    

Conference Dinner

HuCKM berharap projek Borderless Thinking  ini dapat diperluaskan ke institusi-institusi lain dan juga kumpulan sasaran yang berbeza

Kursus Penggunaan Perisian IBM PSS

Satu kursus Penggunaan Perisian IBM SPSS telah diadakan pada 23 – 25 Oktober 2017. Peserta kursus terdiri dari staf Jabatan Kerja Raya (Cawangan Kejuruteraan Cerun).

Penceramah, fasilitator dan peserta