30 Min RMC - Managing Research for Managers

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera,

Penyelidik yang dihormati sekalian,

Dimaklumkan slot 30 Minit Bersama RMC pada 11 – 14 Mei 2020 jam 11.00 pagi diadakan dengan kolaborasi bersama penyelidik  UTM dan pihak luar seperti berikut:

11 Mei 2020 11.00 – 11.30 pagi

Managing Research for Managers

Prof. Ts. Dr. Ruzairi Bin Abdul Rahim

Webex Link