2.1 Polisi dan Organisasi Kelestarian

Polisi Pelestarian Kampus bertujuan untuk memastikan UTM berperanan sebagai entiti sohor kampus lestari menerusi pengurusan sumber secara bertanggungjawab dan mengoptimakan penggunaan sumber, pengurusan persekitaran dan pengurusan ekosistem secara inovatif; pengurusan tenaga yang cekap dan komitmen kepimpinan dan penglibatan menyeluruh masyarakat kampus, sejajar dengan pelan Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals (SDGs)) peringkat nasional dan antarabangsa.

 

Copy of Pernyataan Polisi Pelestarian Kampus_16 Ogos 2020

 

Organisasi Lestari FTIR

(Page 1: 2023-2025, Page 2: 2021-2022, Page 3:Lantikan)

Carta Organisasi FTIR 2023-2025 V2

 

2.2 Perlaksanaan Aktiviti Kelestarian

Sebahagian aktiviti 2022:

1. https://news.utm.my/ms/2022/11/program-penglibatan-warga-ftir-di-sungai-chiling/

2. https://news.utm.my/2022/10/world-rivers-day-2022-celebration-sungai-bunus/

3. https://events.utm.my/event/ftir-industrial-talk-workplace-esg-environmental-social-and-governance/

2.3 Pengurusan Fasiliti

Sebahagian garis panduan berhubung pengurusan fasiliti yang digunakan di FTIR.

2.4 Pengurusan Risiko

Pelan dan manual pencegahan bencana

Latihan kecemasan dengan semua staf/pelajar pada setiap tahun

Garis panduan yang lengkap kepada staf/pelajar bagi proses pemindahan semasa berlaku kecemasan/bencana

Sokongan perubatan semasa bencana