Books

Books

Muhammad Fathi Yusof (editor). Islam, Demokrasi dan Pilihan Raya. (UTM Press, 2017)

Muhammad Fathi Yusof, Teknologi Maklumat & Hak Remaja (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017)

Muhammad Fathi Yusof, Fiqah Perkahwinan (Telaga Biru, 2016)

Muhammad Fathi Yusof (editor). Pengendalian Pilihan Raya Malaysia: Teori dan Praktikal (UTM Press, 2016)

Muhammad Fathi Yusof & Ros Izanuri Jamaludin, Membentuk Peribadi Remaja Soleh (Aisyah Humaira Publication, 2015)

Muhammad Fathi bin Yusof & Ros Izanuri Jamaludin, Panduan Kendali Usrah Remaja (Aisyah Humaira Publication, 2015)

Muhammad Fathi Yusof & Ros Izanuri Jamaludin, Anakku Penyejuk Hatiku: Enam Paksi Pendidikan Anak-Anak (Telaga Biru, 2013)

Muhammad Fathi Yusof, Soal Jawab Undang-undang Kontrak (PTS Publication, 2006)

Muhammad Fathi Yusof, Undang-undang Tanah di Malaysia (Penerbit UTM, 2005)

Muhammad Fathi Yusof, “Sistem Perundangan Islam” dalam Wan Ali Wan Jusoh ed. Institusi-Institusi Islam (Modul Pengajaran UTM, 2005)

Muhammad Fathi Yusof, “Sistem Kehakiman Islam” dalam Wan Ali Wan Jusoh ed. Institusi-Institusi Islam (Modul Pengajaran UTM, 2005)

Muhammad Fathi Yusof, Undang-undang Perdagangan (Penerbit UTM, 2003)