Book Chapters

Muhammad Fathi Yusof et al. 2017. “Pembiayaan Politik Dalam Sistem Demokrasi Dari Perspektif Islam.” In: (Editor Muhammad Fathi) Islam, Demokrasi dan Pilihan Raya. UTM Press. Pp. 79-100.

Muhammad Fathi Yusof et al. 2017. “Konsep Kerajaan Sementara Dalam Amalan Demokrasi di Malaysia.” In: (Editor Muhammad Fathi) Islam, Demokrasi dan Pilihan Raya. UTM Press. Pp. 41-53.

Muhammad Fathi Yusof et al. 2017. “Konsep Kebebasan Dan Keadilan Dalam Pilihan Raya Dari Perspektif Islam.” In: (Editor Muhammad Fathi) Islam, Demokrasi dan Pilihan Raya. UTM Press. Pp. 1-22.

Muhammad Fathi Yusof et al. 2016. “Teknologi Penyembelihan untuk Industri Halal Di Malaysia.” In: (Editor Farahwahida Mohd Yusof) Isu Halal & Sains dan Teknologi, UTM Press. Pp. 26-49

Muhammad Fathi Yusof et al. 2016. “Tugas dan Ciri-Ciri Pengendali Pilihan Raya Bebas dan Adil.” In: (Editor Muhammad Fathi) Pengendalian Pilihan Raya Malaysia: Teori dan Praktikal, UTM Press. Pp. 1-28

Muhammad Fathi Yusof et. al. 2016. “Pengendalian Pilihan Raya dalam Perlembagaan: Perlukah Penilaian Semula?” In: (Editor Muhammad Fathi) Pengendalian Pilihan Raya Malaysia: Teori dan Praktikal, UTM Press. Pp. 29-38

Muhammad Fathi Yusof. 2015. “Maqasid Syariah dalam Pelaksanaan Hukuman Hudud ke Atas Pesalah Zina.” In: (Editor, Farahwahida Mohd Yusof) Maqasid Syariah & Sains, UTM Press. Pp. 41-64

Muhammad Fathi Yusof. 2014. “Kesesuaian Perlaksanaan Undang-undang Jenayah Islam di Malaysia.” In: (Editor, Azhar Yahya) Pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah: Teori & Realiti, KUIZM Publication. Pp. 108-132

Muhammad Fathi Yusof & Ahmad Nazri Mansur. 2014. “Perlaksanaan Undang-undang Jenayah Islam di Kelantan dan Brunei.” In: (Editor, Azhar Yahya) Pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah: Teori & Realiti, KUIZM Publication. Pp. 133-150